Bg

Zatrudnienie cudzoziemca w kontekście pracy w Polsce i delegowania za granicę – szkolenie dla praktyków” – regulacje prawne i rozwiązania w praktyce

Cel szkolenia:

omówienie prawnych i praktycznych aspektów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

Grupa docelowa szkolenia:

MŚP z województwa lubelskiego, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników szkolenia. O zakwalifikowaniu na szkolenie uczestnicy szkolenia zostaną poinformowani drogą mailową na adres mailowy pdany w zgoszeniu rejestracyjnym.

Data szkolenia:

2019-12-02

Godzina szkolenia:

09:00

Program szkolenia:

To szkolenie już się odbyło.

Wybrane oferty