Bg

Rynki krajów nadbałtyckich – Litwa, Łotwa, Estonia

Cel szkolenia:

Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat kontaktów handlowych oraz różnic kulturowych w biznesie w krajach nadbałtyckich.

Grupa docelowa szkolenia:

Przedsiębiorcy oraz oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą z województwa lubelskiego

Data szkolenia:

2015-03-25

Godzina szkolenia:

09:00

Lista współorganizatorów

  • justyna.barska@lfr.lublin.pl

Program szkolenia:

To szkolenie już się odbyło.

Wybrane oferty