Bg

Rynek niemiecki - wykonywanie kontraktów w Niemczech ( samodzielnie lub w roli podwykonawcy)

Cel szkolenia:

Omówienie działalności polskich przedsiębiorstw na terenie Niemiec, wykonywania kontraktów, następstw wyboru formy współpracy, zagadnień podatkowych, wymogów administracyjnych, delegacji pracowników

Grupa docelowa szkolenia:

Przedsiębiorcy z terenu Lubelszczyzny

Data szkolenia:

2017-10-24

Godzina szkolenia:

09:00

Lista współorganizatorów

  • justyna.barska@lfr.lublin.pl
  • dorota.salata@lfr.lublin.pl

To szkolenie już się odbyło.

Wybrane oferty