Bg

Przedsiębiorca w Horyzoncie 2020. Aktualne możliwości finansowania i praktyczne aspekty aplikowania o granty europejskie

Cel szkolenia:

Przekazanie najnowszych informacji związanych z aplikowaniem o granty w ramach konkursów Horyzont 2020

Grupa docelowa szkolenia:

MŚP z województwa lubelskiego

Data szkolenia:

2019-11-18

Godzina szkolenia:

10:45

Program szkolenia:

To szkolenie już się odbyło.

Wybrane oferty