Bg

PROFESJONALNE NARZĘDZIA MATLAB I SIMULINK DOSTĘPNE DLA AKADEMICKICH FIRM START-UP / SPIN-OFF

Cel szkolenia:

Pokazanie możliwości wykorzystania środowiska MATLAB i Simulink w działalności MŚP

Grupa docelowa szkolenia:

Przedsiębiorcy, firmy typu start-up, naukowcy zainteresowani wykorzystaniem narzędzi

Data szkolenia:

2017-09-27

Godzina szkolenia:

10:00

Program szkolenia:

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Wybrane oferty