Bg

Prezentacja opracowanych na Politechnice Lubelskiej technologii

Cel szkolenia:

Prezentacja działania i zastosowania prototypów technologii opracowanych w Politechnice Lubelskiej

Grupa docelowa szkolenia:

Przedsiębiorcy, pracownicy naukowi lubelskich uczelni, inwestorzy

Data szkolenia:

2015-09-28

Godzina szkolenia:

09:45

Program szkolenia:

To szkolenie już się odbyło.

Wybrane oferty