Bg

Efektywność energetyczna w wymiarze światowym i regionalnym

Cel szkolenia:

Dyskusja nt. problemów energetycznych w regionie oraz informacje dot. prognozy dla wszystkich paliw kopalnych, odnawialnych źródeł energii, elektroenergetyki i efektywności energetycznej w perspektywie do 2040.

Grupa docelowa szkolenia:

Przedsiębiorcy, pracownicy naukowi, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego

Data szkolenia:

2016-01-07

Godzina szkolenia:

12:30

Program szkolenia:

To szkolenie już się odbyło.

Wybrane oferty